Inleiding
Als onderdeel van mijn stage bij VOUS ETES ICI heb ik het project In Situ opgezet, een interviewreeks met verzamelaars van de galerie. Mijn streven was daarbij om van elke kunstenaar die door de galerie gerepresenteerd wordt minstens een verzamelaar te interviewen met in zijn/haar collectie een of meerdere werken van deze kunstenaar. Het begrip ‘verzamelaar’ heb ik in dit project breed gedefinieerd: mensen die af en toe een kunstwerk kopen en verzamelaars met meerdere aankopen, zowel particulieren, bedrijven als musea.

Met In Situ wilde ik ontdekken hoe mensen met VOUS ETES ICI in aanraking zijn gekomen, hoe de aankoop tot stand is gekomen en waarom ze juist dat werk van die kunstenaar hebben gekozen. Daarnaast was ik benieuwd naar de overwegingen bij het plaatsen van het werk thuis, in het bedrijf of museum. Tot slot was er in elk interview ruimte om te praten over anekdotes, visie en smaak.

Een verkorte weergave van de gesprekken leest u in deze teksten. Om ook de sfeer van elk werk in situ te laten zien, heeft Sofie van Greevenbroek ter plekke foto’s genomen. Sofie is recent afgestudeerd als documentair fotograaf. Zij heeft beelden gemaakt met in de hoofdrol het kunstwerk, zonder daarbij de ruimtelijkheid uit het oog te verliezen.

Dit project heeft mij veel inzicht gegeven in het verzamelen van kunst en de belangrijke rol van de galerie daarbinnen als schakel tussen kunstenaar en koper. Heeft u ook kunst in huis? Lees dan meer over de risico’s bij onderverzekerd bij brand.

Graag wil ik alle geïnterviewden bedanken voor hun gastvrijheid, openhartigheid en het plezier waarmee ze hun huis voor mij hebben opengesteld. Zij hebben mij de kans gegeven om een kijkje te nemen in de wereld van het verzamelen van kunst en daar ben ik hen zeer dankbaar voor.
Ook wil ik Sofie van Greevenbroek bedanken voor haar enthousiasme en de fijne samenwerking, Joke van Gelder voor het redigeren van de interviews en Marco Charlier voor het ontwerpen van de websitepagina.
In het bijzonder gaat mijn dank uit naar Francis Boeske en Hans Gieles van VOUS ETES ICI voor de intensieve begeleiding. Zonder hen had ik dit project niet kunnen realiseren.

Ik heb het project met veel plezier uitgevoerd en hoop dat u dat terugziet in de interviews en de foto’s.

Dagmar Terpstra
Student Bachelor Taal en Cultuurstudies Universiteit Utrecht